Stelling Vroomshoop betonboringen

Contact Slooprobot.nl

Bedrijfsdoel

Stelling Vroomshoop B.V. heeft als doel het professioneel en veilig uitvoeren van boor-, zaag en sloopwerkzaamheden. Dit doormiddel van het, onder anderen, inzetten van de allernieuwste en modernste boor-, zaag en sloopmachines, waaronder slooprobots, op de Nederlandse markt. De doelstelling hierachter is om zo de huidige conventionele boor-, zaag, sloop en renovatietechnieken, zo ook de huidige boor-, zaag, sloop en renovatiemogelijkheden in het algemeen naar een hoger en beter niveau te tillen. Eisen gesteld aan zaken als milieu, werkomstandigheden, veiligheid en een gedegen bedrijfskwaliteitssysteem als voorbereiding op een boor-, zaag, sloop en renovatieproces nemen een steeds grotere rol aan. Stelling vroomshoop B.V. houd met bovenstaande criteria rekening als hieronder verder omschreven:

Milieu:
Stelling vroomshoop B.V. bezit de mogelijkheid machines en gereedschappen in te zetten, waaronder slooprobots, die elektrisch worden aangedreven. Het grote voordeel van dit soort machines en gereedschappen is dat deze geen dieseluitstoot hebben en hiermee volledig emissievrij zijn. Dit betekend dat het milieu maar ook inpandige ruimtes niet word aangetast en belast door dieseluitstoot. Tevens kan er met gebruik van op elektrischiteit werkende machines en gereedschappen inpandig, zelfs op de moeilijkste besloten locaties gewerkt worden zonder dat het personeel of andere personen op de projectlocatie last zullen ondervinden van emissie uitstoot. Stelling Vroomshoop B.V. werkt volgens het principe om de afvalstoffen die tijdens het boor-, zaag, sloop en renovatieproces vrijkomen, terplaatse te scheiden. Hierdoor zal het opvolgende afvalverwerkingsproces eenvoudiger, met minder handling kunnen worden voltooid hetgeen milieu ontlastend is.

Werkomstandigheden:
Doordat Stelling Vroomshoop B.V. met geavanceerde machines werkt zijn de (lichamelijke) werkomstandigheden voor het uitvoerende personeel van het bedrijf en het overige personeel op de projectlocatie velen malen beter dan bij een traditionele methode. Door de machinale en gedeeltelijk op afstand bestuurbare machines zal het personeel niet direct in aanraking komen met schadelijke trillingen en dergelijke. Kortom betere werkomstandigheden, minder ziekteverzuim, meer veiligheid op de projectlocatie.

Veiligheid:
De veiligheid staat bij Stelling Vroomshoop B.V. hoog aangeschreven. Alvorens er zal worden begonnen met een project zullen de eventuele risico’s van het project in kaart worden gebracht door Stelling Vroomshoop B.V. Dit zodat eventuele risico’s kunnen worden uitgesloten of sterk worden beperkt tot een acceptabel minimum. Het personeel van Stelling Vroomshoop B.V. zal te allen tijde gebruik maken van de juiste PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril, handschoenen, en fluoriserend hesje of duidelijke bedrijfskleding zullen op een projectlocatie te allen tijde verplicht zijn.

Kwaliteitssysteem:
In verband met de steeds strenger wordende regelgeving betreffende gespecialiseerde boor-, zaag, renovatie en sloopwerkzaamheden alsmede de uitvoering van alle bedrijfsprocessen van Stelling Vroomshoop B.V. hecht Stelling Vroomshoop B.V. veel waarde aan een gedegen bedrijfs kwaliteitssysteem, zowel intern als extern. Om u als klant optimaal van dienst te kunnen zijn is Stelling Vroomshoop B.V. van mening dat de eigen bedrijfsvoering, zo ook de eigen bedrijfsprocessen, perfect in orde moet zijn. Om tot een goed intern bedrijfs kwaliteitssysteem te komen vind Stelling Vroomshoop B.V. het belangrijk dat alle formaliteiten, van de gehele administratie, calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoering, op de juiste wijze worden bijgehouden. Dit zowel digitaal als fysiek in archiefmappen en werk/projectmappen. Het personeel van Stelling Vroomshoop B.V. word continu op de meest actuele stand betreffende cursussen en opleidingen gehouden. Stelling Vroomshoop B.V. besteed ook zeer veel aandacht aan het optimaal inzetbaar houden van al het eigen in bezit zijnde materieel, doormiddel van een eigen modern ingerichte werkplaats. Dit om u, de klant, zo altijd een goede inzetbaarheid met de best mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen.

Certificeringen:
Om bovenstaande omschreven zaken, als: milieu, werkomstandigheden, veiligheid en het waarborgen van een gedegen kwaliteitssysteem betreffende de bedrijfsvoering en uitvoering van de werkzaamheden nog eens extra te ondersteunen spelen certificeringen een grote rol binnen de onderneming Stelling Vroomshoop B.V. Momenteel zijn wij in het bezit van onderstaande certificeringen:

  • VCA *
  • BRL 0509 (het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton).

Momenteel zijn wij bezig om ook onderstaande certificeringen in ons bezit te krijgen:

  • VCA **
  • ISO 9001:2000
  • BRL SVMS 007, veilig en milieukundig slopen.